Miten valita lapselle päiväkoti? 6 vinkkiä psykologilta hoitopaikan valintaan

Onko to-do-listalla lapsen päiväkotipaikan hakeminen? Valinta voi olla vaikea, varsinkin jos on ensikertalaisena liikenteessä. Päiväkodit eroavat toisistaan niin kulttuuriltaan, kooltaan, henkilökunnaltaan, toimitiloiltaan kuin pedagogisilta sisällöiltään. Kamu-päiväkodin psykologi kokosi vanhemmille kuusi vinkkiä, jotka auttavat oikeanlaisen päiväkodin valinnassa.

1. Ota selvää resursseista ja ryhmäkoosta

Aloita siitä, että selvität vastaukset ainakin näihin kysymyksiin: Kuinka monta lasta kasvattajaa kohti lapsesi ryhmässä on? Entä päiväkodissa kokonaisuudessaan? Miten paljon lapsia on enimmillään yhtä aikaa lapsesi ryhmässä, kun mukaan huomioidaan myös puolipäiväiset lapset? Selvitä myös, miten monta lastentarhanopettajaa päiväkodissa ja lapsesi ryhmässä on.

Suuri ryhmäkoko, jossa on liian vähän kasvattajia, on lapselle stressaavaa ja luo turvattomuutta. Liian tiukat resurssit vaikeuttavat kasvattajien työtä huomioida jokainen lapsi yksilöllisesti ja toisaalta huomata lasten keskinäiset vuorovaikutustilanteet. Valtioneuvoston asetuksen mukaan päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi pätevä henkilö

  • enintään kahdeksaa kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvaa, yli 3v. lasta kohden, ja

  • enintään neljää alle 3v. kohden.

Kamukoti Pitäjänmäessä on paikkoja 40 lapselle, kolmessa ryhmässä. Yli 3-vuotiaiden ryhmässä on 14 lasta ja kaksi kasvattajaa, ja alle 3-vuotiaiden ryhmässä on 12 lasta ja kolme kasvattajaa.

2. Sovi tutustumiskäynti päiväkotiin

Ota puhelin rohkeasti käteen ja sovi lyhyt tutustumiskäynti päiväkotiin. Heti käynnin aluksi tarkkaile, miten päiväkodin aikuiset ottavat sinut ja lapsesi vastaan. Moikkaavatko kaikki aikuiset sinua ja lastasi, ja tuleeko joku heti saapuessanne vastaan? Miten henkilökunta ottaa kontaktia lapseesi? Laskeutuvatko he lapsesi tasolle saadakseen katsekontaktin? Esitelläänkö lapsellesi käynnin aikana leikkipaikkoja? Kysytäänkö häneltä, mistä hän pitää ja mikä häntä kiinnostaa? Tutustumiskäynnillä kannattaa tarkkailla hienoimpiakin nyansseja. Jos lapsesi vaikkapa ujostelee, seuraa, miten henkilökunta ottaa lapsesi tunnetilan huomioon ja sopeuttaa omaa toimintaansa sen mukaan.

3. Tarkkaile päiväkodin kulttuuria

Kiinnitä tutustumiskäynnillä huomiota sekä henkilökunnan keskinäiseen kommunikaatioon että vuorovaikutukseen muiden lasten kanssa. Kuinka aktiivisia kasvattajat ovat lasten suuntaan? Entä miten he huomioivat lasten tekemiä aloitteita? Vuorovaikutus niin henkilökunnan kesken kuin lasten kanssa kertoo paljon päiväkodin kulttuurista. Päiväkodin kulttuuri ympäröi lastasi joka päivä kaikissa toimissa päiväkotipäivän aikana. Jos saat tilaisuuden tavata päiväkodin johtajan, kysy rohkeasti päiväkodin johtamisen käytännöistä ja kulttuurista. Johtaminen vaikuttaa henkilökunnan hyvinvointiin, jaksamiseen ja motivaatioon, ja tämä kaikki totta kai vaikuttaa lasten arkeen päiväkodissa.

4. Ota selvää sijaiskäytännöistä

Päiväkodin kasvattajatkin lomailevat, ja välillä sairastavat. Selvitä, millaiset sijaiskäytännöt päiväkodissa ovat, sillä tämä vaikuttaa paljon lapsesi arkeen. Etenkin suuremmissa päiväkodeissa päivittäin paikalla olevien kasvattajien määrä suhteutetaan koko talon lapsimäärän mukaan. Näin ollen jonkun vakituisen kasvattajan poissa ollessa on mahdollista, että ryhmäkohtaisesti kasvattajien laillinen määrä ei toteudu. Esimerkiksi, jos juuri oman lapsesi ryhmän lastentarhanopettaja sairastaa, ei sijaista välttämättä oteta, jos paikalla olevien lasten ja aikuisten suhdeluku koko päiväkodissa on laskennallisesti riittävä.

5. Kertooko päiväkoti lapsesi kuulumisia?

Selvitä, miten vanhempien ja päiväkodin henkilöstön välinen viestintä hoidetaan. Mitä saat tietää lapsesi päivästä päiväkodissa, ja mitä viestintäkanavia pitkin? Kuinka tiivistä viestintä vanhempien ja kasvattajien välillä on? Entä millaisia asioita käydään läpi aina päivän päätteeksi, hakiessasi lasta päiväkodista? Kerrotaanko hoidollisten asioiden - miten lapsi on nukkunut ja syönyt - lisäksi myös pedagogisesti merkityksellisistä seikoista, kuten mitä päivän aikana on harjoiteltu ja opittu? Päiväkotiarjen käynnistyttyä muista myös itse olla aktiivinen ja kysellä lapsesi päivästä niin lapselta itseltään kuin kasvattajilta.

6. Perehdy päiväkodin toimintasuunnitelmaan

Kamu_päiväkoti_kivenlahti_espoo_englannin_kielisuihku

Toimintasuunnitelma, eli päiväkodin tominta tiivistettynä, kannattaa ehdottomasti lukaista. Voit myös tehdä siitä henkilökunnalle tarkentavia kysymyksiä: Millaisia arvoja toimintasuunnitelmassa korostetaan? Mitä nostetaan varhaiskasvatuksen painotusalueiksi? Mieti, vastaavatko nämä sinun ajatuksiasi ja toiveitasi lapsesi kasvatuksesta. Vertaile myös eri päiväkotien toimintasuunnitelmia keskenään. Opit huomaamaan, että niissä on eroja. Voit lisäksi selvittää, onko lapsiryhmällä omaa viikko- tai kuukausisuunnitelmaa, ja miten siinä näkyy päiväkodin toimintasuunnitelman linjaukset.

Esimerkiksi Kamu-päiväkodissa toiminnan perustana toimii vahvuuspedagogiikka, jossa keskitytään luonteenvahvuuksien harjoitteluun, tunnistamiseen ja huomaamiseen sekä itsellä että muilla. Opetuksessa vahvistetaan tulevaisuudessa tarvittavia taitoja, jotta lapsilla olisi paras mahdollinen ponnistuslauta elämässä pärjäämiseen ja unelmiensa tavoitteluun.

Kamu-päiväkoti on tulevaisuuden taitoja painottava, yhteisöllinen ja välittävä koko perheen tukipilari. Kamun perustajina ovat varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi psykologia, fysioterapeutti ja juristi. Haluamme tarjota lapsille parhaan mahdollisen pohjan tulevaisuutta varten, ja auttaa perheitä arjen tasapainoilussa.

Blogitekstin kirjoitti psykologi Johanna Vilmi, joka on yksi Kamun perustajista, ja kahden lapsen äiti.