Uhma haltuun - varhaiskasvatuksen opettajan vinkit

lapsen uhma Kamu päiväkoti.jpg

Uhmaikä on lapsuuteen kuuluva kehitysvaihe, joka koettelee koko perheen hermoja. Kiukkukohtaukset kaupassa, tyhmät kumisaappaat, “en mene vessaan” ja “minä itte” ovat tuttuja ilmiöitä pikkulapsiperheen arjessa.

Uhmaikä ja siihen liittyvät haasteet saatetaan usein nähdä negatiivisessa valossa, mutta on hyvä muistaa, että kyseessä on iän mukana tuleva kehityksellinen tehtävä. Kaikilla lapsilla on tämä vaihe, ja se näyttäytyy yksilöllisesti omalla tavallaan. Joku voi vetäytyä kuoreensa, toinen taas huutaa kaupan lattialla kun ei saa tahtoaan läpi, ja kolmas haluaa tehdä kaiken itse ja tympääntyy, kun tämä ei onnistu. Luonnollisesti myös vanhemmat reagoivat näihin tilanteisiin omalla tavallaan.

Itsenäistymisen ensi askeleet

Lapsen kehityksessä n. 2-3 vuoden iässä tulevassa vaiheessa lapsi alkaa itsenäistymään ja huomaa, että hänellä on oma tahto. Tämä tarkoittaa eriytymistä vanhemmista pienin tärkein askelin. Lapsi haluaa kokeilla omia siipiään ja tunnustelee vanhemman reagointia eri tilanteisiin. Tämä kokeilu tukee lapsen omaa psyykkistä kehitystä ja säätelyä, joka on edellytys mm. omantunnon kehittymiselle. Näitä itsesäätelyyn liittyviä tehtäviä ovat esimerkiksi luottaminen omaan tekemiseen, itsensä rauhoittaminen ja oman toiminnan ohjauksen löytyminen.

Toisilla tämä elämänvaihe voi kestää kauan ja vaatii ponnistelua vanhemmilta. Toisinaan kuulee vanhempien sanovan ”meillä ei kyllä ole mitään uhmia ollut”. Useimmiten lapsen uhmakkuus laantuu 4-5 ikävuoden tienoilla. Vanhempien tuntemukset ja lapsen kanssa toimiminen ei aina suju kuin tanssi, mutta onneksi näitäkin asioita voidaan harjoitella. Keskusteleminen kumppanin, läheisten tai päiväkodin henkilökunnan kanssa voivat auttaa löytämään hyviä keinoja arjen sujuvoittamiseen. Sano itsellesi ja lapsellesi: ”kaikella on aikansa ja paikkansa, me pystytään tähän” niin kaikki näyttää jo silloin paljon paremmalta.

Kokeile näitä uhmaikäisen kanssa

Kaipaisitko lisää ammattilaisten vinkkejä, vertaistukea ja keskustelua uhmaiän haasteista ja ihanuuksista?


osallistu kamun kasvatusiltaan: uhma haltuun arjessa

ke 30.10.2019 klo 17.30 pitskun kanttiinissa (kornetintie 3)

Varhaiskasvatuksen opettaja Jenni Mäkinen ja psykologi Johanna Vilmi alustavat keskustelua uhmaikään liittyvistä teemoista:

  • Miten omaan ja lapsen stressin säätelyyn voi vaikuttaa?

  • Miksi tunteiden tunnistaminen ja ymmärryksen lisääminen kehitysvaiheesta on tärkeää arjen sujuvoittamiseksi?

  • Miten päiväkodissa voidaan tukea lapsen stressin säätelyä, ja millaista tukea päiväkoti voi tarjota vanhemmille lapsen psyykkisen kehityksen ja säätelyn tukemiseksi?


Onko päiväkotipaikan hakeminen ajankohtaista?

Kamu-päiväkoti on tulevaisuuden taitoja painottava, yhteisöllinen ja välittävä koko perheen tukipilari. Pitäjänmäen Kamukoti on uusi päiväkoti, jossa toimintakielenä on suomi, ja englannin kieltä harjoitellaan päivittäin osana arjen toimintaa kielisuihku -menetelmällä.

Päiväkodissamme on hoitopaikka 40 lapselle (1-5 vuotiaat), joiden kasvun tukena toimivat kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, neljä lastenhoitajaa ja yksi päiväkotiapulainen. Mielestämme hyvin resursoitu ja kodinomainen päiväkoti on lapselle stressitön paikka opetella tulevaisuuden taitoja luontaisen uteliaisuuden, luovuuden ja rohkean kokeilemisen kautta.


Kamu Early Education