Varhaiskasvatus näkyväksi: mitä lapsi tekee päiväkodissa?

Oma sydän särkyy, kun lapsi jää itkemään päiväkodin eteiseen, mutta on kiiruhdettava töihin. Työpäivän aikana itkusilmäinen kullannuppu tulee mieleen useammassa käänteessä. Onkohan lapseni nähty ja kuultu tänään? Onkohan häntä pidetty sylissä? Mitähän hän on leikkinyt ja tehnyt? Entä mitä hän on oppinut? Kun päiväkodin henkilökunnan, vanhempien ja lasten välinen yhteistyö toimii, ja kommunikointi on avointa ja helppoa, nousee moni tärkeä päivän hetki jaettavaksi. Kamu-päiväkodissa varhaiskasvatus tehdään näkyväksi panostamalla vuorovaikutukseen kohtaamisissa ja hyödyntämällä teknologiaa toiminnan pedagogiseen dokumentointiin ja arjen hetkien jakamiseen.

Yhdessä lapsen parhaaksi

Kamussa vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön pohjana on yhdessä lapsen parhaaksi toimiminen. Kun ollaan avoimesti samalla viivalla lapsen etu edellä, on vaikeimmatkin asiat helpompi ottaa puheeksi. Läpinäkyvyys sekä asioista reilusti ja avoimesti keskusteleminen rakentaa luottamuksellista suhdetta. Myös lapsen ja henkilökunnan välisen luottamuksellisen suhteen syntymistä ja päiväkotiin sopeutumista helpottaa, kun lapsi näkee vanhempien suhtautuvan positiivisesti päiväkodin aikuisiin. Avoimella vuorovaikutuksella päiväkodin ja perheen välillä, voimme luoda yhdessä hyvät edellytykset lapsen kasvulle ja kehitykselle. Lapsi havainnoi ympäristöään ja vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välistä vuorovaikutusta. Näytetään siis yhdessä esimerkkiä avoimen ja positiivisen ilmapiirin ja kasvuympäristön luomisessa.

Kommunikointi helpoksi

TinyApp sovellus Kamu-päiväkoti

Uskomme, että kommunikoinnin helppous on tärkeää riittävän tiedonkulun taustalla. Kamussa kommunikoinnin, viestinnän ja pedagogisen dokumentoinnin tukena on käytössä TinyApp sovellus, joka mahdollistaa suoran ja helpon tavan jakaa kuvia ja viestejä vanhemmille päivän aikana opittujen asioiden lisäksi. Esimerkiksi sen vaikean aamun ja itkuisen lähdönhetken jälkeen laitamme vanhemmalle kuvan iloisesti leikkivästä lapsesta. Näin huoli itkusilmäisestä kullannupusta voi väistyä taka-alalle, ja vanhempi voi antaa täyden keskittymisen työhönsä.

Me Kamussa ajattelemme, että päivässä on monta tärkeää hetkeä jaettavaksi. Perheellä on oikeus tietää lapsensa päivän sisältö ja laadukas varhaiskasvatus tehdään näkyväksi viestimällä vanhemmille suunnitelmallisesta pedagogisesta työstä, jota varhaiskasvatuksen ammattilaiset päiväkodissa tekevät. Kamun kasvattajat ovat aina valmiita kuuntelemaan vanhempien mietteitä, ja lapsen tuonti- ja hakutilanteessa järjestämme aikaa kuulumisten vaihdolle ja keskustelulle.

Arjen tuki kasvatuksessa

IMG_0277 (1).jpg

Kamussa haluamme tukea vanhempia heidän jokapäiväisessä kasvatustyössään ja arjen sujumisessa. Ymmärrämme, että arjen kiireen keskellä hanskat tai eväät unohtuvat helposti, kun päässä pyörii tuhat muutakin muistettavaa asiaa. Onneksi kaikkea ei tarvitsekaan muistaa, sillä me muistutamme tulevista retkistä ja muista tärkeistä tapahtumista TinyApp:in kautta. Avustamme niin säähän sopivan vaatetuksen löytämisessä kuin kasvatuksellisissakin kysymyksissä.

Kamu-päiväkodissa vanhemmille järjestetään säännöllisiä kasvatusiltoja, jossa hyödynnämme tiimimme asiantuntemusta niin kasvatukseen kuin perheen hyvinvointiinkin liittyvissä kysymyksissä.


Ensimmäinen Kamu-päiväkoti avataan helmikuussa 2020 Helsingin Pitäjänmäkeen. Kamukodissa on hoitopaikka 40 lapselle (1-5 vuotiaat), joiden kasvun tukena toimivat kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, neljä tai viisi lastenhoitajaa ja yksi päiväkotiapulainen. Hyvä resursointi varmistaa, että meillä on aina aikaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiselle, ja koko perheen sujuvan arjen mahdollistamiselle.

Tervetuloa iloitsemaan arjesta Kamun kanssa!


Kamu Early Education