Auta työntekijääsi arjen järjestämisessä

Yhteistyö yritysten kanssa alkaa hoitopaikan varauksella. Ota yhteyttä ja varmista hoitopaikka työntekijöidesi lapsille Kamu-päiväkodista. Hoitopaikan varauksen jälkeen aloitamme yhteydenpidon ja tutustumisen perheen kanssa. Tämä auttaa työntekijää ja koko perhettä valmistautumaan uuteen elämänvaiheeseen.


Untitled design (1).png

Kamu yritykselle:

Apu ulkomaisten työntekijöiden lasten päivähoidon järjestämisessä

Suomeen kotiutumisen tuki

Joustava kumppani työn ja perheen yhteensovittamisesssa

Kamu-päiväkoti on yrityksesi kumppani lapsiperhearkea elävien työntekijöidesi hyvinvoinnissa ja jaksamisessa. Tavoitteenamme on, että vanhemmat kokevat työn ja perhe-elämän toisiaan rikastuttavina. Tämä sitouttaa työntekijät työhönsä ja tuo lisää työtehoa. Kamu-päiväkodin uudenlaisessa ja joustavassa toimintakulttuurissa yhdistyvät yritysmaailman tarpeiden ymmärrys ja laadukas varhaiskasvatusosaaminen. Arjen sujuminen mahdollistaa koko perheen hyvinvoinnin ja vanhempien paneutumisen työhönsä.

Eräs suurimpia ulkomaille työn perässä muuttamiseen ja työpaikkaan sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä on perheen viihtyvyys ja onnellisuus vieraassa maassa. Panostamme kamuperheiden kotoutumiseen ja sopeutumiseen tukemalla verkostoitumista muiden lapsiperheiden kanssa, tiedottamalla harrastusmahdollisuuksista sekä auttamalla perhettä arjen järjestelyssä ja kasvatuksellisissa kysymyksissä. 

Kamu auttaa yrityksiä jo rekrytointivaiheessa kertomalla suomalaisesta varhaiskasvatuksesta sekä Kamu-päiväkotimme arjesta ja käytännöistä. Kumppaniyritykset saavat käyttöönsä materiaalipaketin annettavaksi Suomeen muuttoa harkitsevalle työntekijälle ja tämän perheelle. Tarvittaessa olemme yhteydessä perheeseen jo ennen Suomeen saapumista ja toivotamme heidät lämpimästi tervetulleeksi Kamu-yhteisöön.

Kamu-päiväkodissa toimintakielinä ovat suomi ja englanti.


Miten osaksi Kamu-yhteisöä?

Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden varata päivähoitopaikka työntekijöidensä lapsille Kamu-päiväkodeista.