Kamu Early Education

 

code for growth

 
pexels-photo-296301.jpeg
 

VARHAISKASVATUSTA TULEVAISUUTTA VARTEN

Kamu on yhteisöllinen, uudella konseptilla toimiva suomen- ja englanninkielinen päiväkoti. Kamussa painotetaan yhteisöllisyyttä niin kasvatuksessa kuin vanhempien ja yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Toimimme lasten oppimisen, perheiden hyvinvoinnin sekä yritysten tehokkuuden edistämiseksi. 

Kamussa opetuksen tavoitteena on herättää lapsen uteliaisuus ja motivaatio oppimiseen sekä luoda pohja terveelle itsetunnolle, jolle muu oppiminen rakentuu. Opetuksessa korostuvat lapsen vahvuuksien vaaliminen, luovuuden, ongelmanratkaisutaitojen sekä sosiaalisten-ja tunnetaitojen kehittäminen. Tavoitteenamme on luoda lapselle hyvät valmiudet tarttua tulevaisuuden mahdollisuuksiin!Kamu tekee yhteistyötä vanhempien ja yritysten kanssa

Kamu-yhteisöömme kuuluvat lasten ja henkilökunnan lisäksi myös perheet ja yritykset. Päiväkodin, vanhempien ja heidän työnantajiensa keskinäisen yhteistyön mahdollistaminen on Kamun toiminnan ytimessä. Toimimme yritysten apuna ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytoinnissa sekä tarjoamme osaamistamme lapsiperhearkea elävien työntekijöiden hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseksi. Toimimme perheille joustavana kasvatuskumppanina ja tukena arjen tasapainottelussa. Tavoittelemme toiminnallamme koko Kamu-yhteisön hyvinvointia.

KAMUN ARVOT:

Englanninkielinen päiväkoti Helsingissä
Kansainvälinen päiväkoti Helsingissä
Varhaiskasvatusta englanniksi
 
 
 

Kamu - Lasten, perheiden ja yritysten kumppani

Lasten Kamu

Kamussa luomme lapselle turvallisen ja välittävän ympäristön, jossa lapsi voi oppia, kasvaa ja kehittyä omana itsenään.

Perheiden Kamu

Kamu Early Education -päiväkodissa huomioimme ja tuemme koko perhettä arjen tasapainottelussa ja hyvinvoinnissa. 

Yritysten Kamu

Kamu-päiväkoti on yrityksesi kumppani lapsiperhearkea elävien työntekijöiden hyvinvoinnissa ja jaksamisessa.
 

 
 
pexels-photo-259704.jpeg
 

Seuraa meitä somessa